รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า
ก้าวเดินของโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบฯ
เส้นทางเดินของโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบทุ่งกุลา
    - ป่างาม น้ำใส ร่วมใจรักษ์ ครั้งที่ 6
    - คอลัมน์ โลกนี้มีรากหญ้า
    - คนร้อยเอ็ด "คืนพืชอาหารสู่ป่าธรรมชาติ"
  เรื่องเล่าของเจ้าหล่อน "แม่ก้นครก"   

โครงการ : เสื้อผ้ามือสองเพื่อน้องพลัดถิ่น
บริจาคสมทบทุนอาหารกลางวันเด็ก
บริจาคเสื้อผ้ามือสอง"เพื่อน้องพลัดถิ่น"
ขอขอบพระคุณฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
วันครอบครัวชีวจิตเพื่อผู้ด้อยโิกาส
น้องพลัดถิ่นขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี
เสื้อผ้ามือสองเพื่อน้องพลัดถิ่น ปี 2551
เสื้อผ้ามือสอง....ของท่านไปไหน...
เสื้อผ้ามือสองเพื่อน้องพลัดถิ่น 2549-2550
กอล์ฟการกุศล เพื่อ ICTเด็กชนบท
 
ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน. ศูนย์การเรียน มยช.
กศน.เขตบางบอน
ศูนย์การเรียน มยช.
    ศูนย์การเรียน กศน. มยช.

    ศูนย์การเรียนแรงงานข้ามชาติ

ศูนย์การเรียนรู้ไอทีเพื่อชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เยาวชนพลัดถิ่น
ค่ายพัฒนาเยาวชนพลัดถิ่นสัญจรครั้งที่27
โครงการพัฒนาผู้เรียน ปี 52 ศูนย์การเรียน มยช.
ค่าย"เรียนรู้ง่ายๆกับไม้หลากสีครั้งที่ 3"
ตอน "วิหคพลัดถิ่น บินเรียนรู้ป่าดงหนองเอียด"
  
  ผลสอบศูนย์การเรียน มยช.
    ประถมศึกษา
    มัธยมศึกษาตอนต้น
    มัธยมศึกษาตอนปลาย

กระดานสนทนาศูนย์การเรียน มยช.

งานมหกรรมภาคประชาชนอาเซียน และ การศึกษานอกระบบของเด็กและเยาวชนอพยพ
โอกาสทางการศึกษา ของบุคคลที่ไม่มีหลักฐานหรือไม่มีสัญชาติไทย
ตอนที่ 1 : แรงงานข้ามชาติมีโอกาส (เพียงใด)
โอกาสทางการศึกษา ของบุคคลที่ไม่มีหลักฐานหรือไม่มีสัญชาติไทย
ตอนที่ 2 : ศูนย์การเรียนแรงงานข้ามชาติ
“ศูนย์การเรียนของแรงงานข้ามชาติ”
เพื่อนไม่ทิ้งกัน
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการ
ศึกษา ของเด็กข้ามชาติฯ

ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติิ
สถานการณ์และแนวทางเพิ่มการเข้าถึงการศึกษา
ของเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยใน กทม 

             เรื่องราวจาก มยช.

การเข้าถึงและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ACCESSIBILITY AND RELATED FACTORS TO BASIC EDUCATION OF TRANSNATIONAL MIGRANT WORKERS’CHILDREN: A CASE STUDY OF BANGKHUNTIAN DISTRICT, BANGKOK METROPOLIS

ค่ายพัฒนาเยาวชนพลัดถิ่นสัญจรครั้งที่ 33

กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรม นักศึกษาศูนยย์การเรียน

กิจกรรม “จุดเทียนเล่มน้อยขึ้นส่องนำทาง”

กิจกรรม “เรียนรู้ร่วมกันเธอและฉัน”

   

"โครงการประชุมชี้แจงหลักสูตรการศึกษานนอก ระบบ
ระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๕๑ สำหรับเด็กต่างด้าวและผู้ไม่มีสัญชาติไทย"

กศน.กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
กศน.พื้นที่ภาคเหนือและศูนย์การเรียน อ.แม่สอด จ.ตาก

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทและเด็กๆศูนย์การเรียน ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และพี่ๆที่น่ารักจาก ศิลปิน AF

   


เทศกาลความสุขกับเด็กๆศูนย์การเรียน มยช.

   
   

             เล่าสู่กันฟัง

   

 

                   วีดีโอกิจกรรม                                              รูปภาพกิจกรรม

Thung Kula Ronghai Forest Rehabilitation through Community Development (Thailand)
พัฒนาชุมชนต้นแบบฟื้นฟูป่าดงหนองเอียด_52
ดูวีดีโอ (256kb)
ค่ายเยาวชนพลัดถิ่นสัญจร ครั้งที่ 26
ดูวีดีโอ
พัฒนาชุมชนต้นแบบฟื้นฟูป่าดงหนองเอียด
ดูวีดีโอ (256kb)

เอดส์ในสถานประกอบการขนาดเล็ก
ดูวีดีโอ (256kb)

คก.พัฒนาผู้เรียน ศูนย์การเรียน มยช.1/53 
ค่ายพัฒนาเยาวชนพลัดถิ่นสัญจรครั้งที่ 28
ค่ายพัฒนาเยาวชนพลัดถิ่นสัญจรครั้งที่ 28
สัมมนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาเด็กข้ามชาต 
ค่ายพัฒนาเยาวชนพลัดถิ่นสัญจรครั้งที่ 27
ค่ายพัฒนาเยาวชนพลัดถิ่นสัญจรครั้งที่ 26
ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษาต่อ
อบรมคอมพิวเตอร์นักศึกษา กศน.
ค่ายพัฒนาเยาวชนพลัดถิ่นสัญจรครั่งที่25
กีฬาสี ศูนย์การเรียน มยช.
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาเยาชนชนบท
ปฐมนิเทศนักศึกษา ศูนย์การเรียน มยช.
กอล์์ฟการกุศล เพื่อ ICT เด็กชนบท
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรอาสาสมัคร
ค่ายเปิดโลกจินตนาการไปกับคอมพิวเตอร์
  รูปกิจกรรมทั้งหมด

 

 

 

Foundation for Rural Youth (FRY)
29 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd., Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fry1985.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.บางบอน)
เลขที่ 29 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
e-mail :fry@fry1985.org

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
(
ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )